Trójfazowe transformatory kolejowe typu 3TTK

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe transformatory kolejowe przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych infrastruktury kolejowej napięciem o wymaganej wartości. Znajdują zastosowanie również jako elementy pojazdów szynowych. Standardowa konstrukcja transformatora Trójfazowego zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych i wtórnych. Uzwojenia mogą zapewniać dodatkowe odczepy napięciowe po stronie zasilania i obciążenia. Po uzgodnieniu transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 z wyprowadzeniem kabli zasilających poprzez dławnice.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Karta katalogowa

2TTK deklaracja CE