TRAFECO Sp. J. Artur Strug – Mirosław Łukiewski
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 4

Tel.: +48 34 3524 853
Tel.: +48 34 352 48 54
Fax: +48 34 352 48 60

www.trafeco.pl
biuro@trafeco.pl

Artur Strug – Dyrektor Handlowy
Tel.: +48 602 692 703
e-mail: a.strug@trafeco.pl

Tomasz Rawecki – Dyrektor Sprzedaży
Tel.: +48 662 355 929
e-mail: t.rawecki@trafeco.pl

Magdalena Pochrząst-Wilk – Administracja
Tel.: +48 532 782 422
e-mail: m.wilk@trafeco.pl

Mirosław Łukiewski – Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 606 388 350
e-mail: m.lukiewski@trafeco.pl

Krzysztof Biniek – Kierownik Produkcji
Tel.: +48 604 265 082
e-mail: k.biniek@trafeco.pl

Andrzej Borecki – Zaopatrzenie
Tel.: +48 604 084 842
e-mail: a.borecki@trafeco.pl