Jednofazowe transformatory separacyjne typu 1TTS

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe transformatory separacyjne przeznaczone są do zasilania niewielkich urządzeń elektrycznych gdy wymagana jest separacja napięciowa. Separacja uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu dwukomorowych karkasów lub ekranu miedzianego między uzwojeniami. Standardowa konstrukcja transformatora zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych i wtórnych, a każde uzwojenie może posiadać dodatkowe odczepy napięciowe. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.