Autotransformatory trójfazowe

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe autotransformatory typu 3AT są specjalną odmianą transformatorów, w których nie występują rozdzielone uzwojenia pierwotne i wtórne. Autotransformatory w porównaniu z transformatorami przy tej samej mocy są lżejsze lecz posiadają znacznie niższą impedancję zwarcia. Autotransformatory służą do regulacji poziomów napięć, zasilania urządzeń elektrycznych, rozruchu silników. Uzwojenie autotransformatora może posiadać wiele odczepów napięciowych. Konstrukcja urządzenia zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Po uzgodnieniu autotransformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o wymaganym stopniu ochrony.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Menu