Filtry

Pasywne filtry elektryczne typu SinECOTM oraz ThdECOTM produkcji TRAFECO, dedykowane są do pracy w układach napędowych zasilanych i regulowanych przy pomocy falowników napięcia.  Pomimo niezaprzeczalnych  zalet napędów falownikowych, zmodulowany sygnał wyjściowy często jest źródłem niekorzystnych oddziaływań na kabel zasilający i regulowany silnik. Wysokie częstotliwości kluczowania i towarzyszące temu duże stromości impulsów napięcia du/dt, są przyczyną występowania naprężeń  napięciowych izolacji kabla zasilającego i silnika. Duże stromości du/dt są częstą przyczyną uszkodzenia kabla lub silnika. Wysokie częstotliwości napięcia wyjściowego falownika powodują zwiększenie wartości prądów doziemnych i ekranowych. Rozwiązaniem powyższych technicznych problemów jest zastosowanie na wyjściu falownika filtru sinusoidalnego typu SinECOTM. Przywracają one sinusoidalny kształt napięcia falownika ograniczając amplitudy harmonicznych napięcia do wartości THDu poniżej 5%. Zabezpiecza to układ izolacyjny silnika i kabla oraz eliminuje niebezpieczne napięcia refleksyjne na silniku. Pasywny filtr sinusoidalny składa się dławika indukcyjnego oraz odpowiednio dobranych kondensatorów. Kondensatory do takiej aplikacji zamawiane są w specjalnym wykonaniu odpornym na niekorzystne wysokie stromości napięcia du/dt. Dławiki natomiast wykonane są w nisko-stratnej technologii wieloszczelinowej CoreECOTM , która zdecydowanie ogranicza strumień rozproszenia rdzenia dławika co daje efekt zmniejszenia strat dodatkowych i ograniczenia pola akustycznego wokół dławika.

Większość popularnych falowników nawet dużych mocy posiada w obwodzie wejściowym prostownik w układzie mostka sześcio-pulsowego. Taki prostownik podczas pacy pobiera z sieci prąd odkształcony stosunkowo silnie.  Harmoniczne prądu pobieranego z sieci dodatkowo silnie obciążają uzwojenia transformatora sieciowego. Z powodu pracy wielu odbiorników nieliniowych w zakładach często przewymiarowuje się transformatory zasilające biorąc pod uwagę straty dodatkowe wynikające z harmonicznych prądu (K – factor). Filtry harmonicznych typu ThdECOTM są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w obwodzie zasilania typowych falowników z sześcio-pulsowym prostownikiem wejściowym. Filtry te realizują ograniczenie zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci do poziomu poniżej 5% THDi, pozwalają uzyskać zgodność ze standardami IEEE 519-1992 i PN-EN 61000-3-12. W obiektach, w którym zastosowano filtry harmonicznych w dużych napędach i odbiornikach nieliniowych, nie ma konieczności przewymiarowania transformatora sieciowego. Filtry harmonicznych zabezpieczają uzwojenia transformatora zasilającego przed przeciążeniem harmonicznymi prądu.

Filtry sinusoidalne SinECOTM  i filtry harmonicznych ThdECOTM mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP23, IP44 lub IP54. Obudowy są odpowiednio dobrane w sposób gwarantujący chłodzenie i poprawną prace urządzeń. W przypadku samodzielnego montażu filtrów w obudowach szczelnych należy dobrać odpowiednio obudowę tak by jej powierzchnia odprowadziła straty generowane przez filtr.  Po uzgodnieniu możemy zaprojektować i wykonać filtry dla dowolnego poziomu napięć, niestandardowych warunków pracy w dowolnej strefie klimatycznej.

Menu