Pasywne filtry elektryczne typu SinECOTM oraz ThdECOTM produkcji TRAFECO, dedykowane są do pracy w układach napędowych zasilanych i regulowanych przy pomocy falowników napięcia.  Pomimo niezaprzeczalnych  zalet napędów falownikowych, zmodulowany sygnał wyjściowy często jest źródłem niekorzystnych oddziaływań na kabel zasilający i regulowany silnik. Wysokie częstotliwości kluczowania i towarzyszące temu duże stromości impulsów napięcia du/dt, są przyczyną występowania naprężeń  napięciowych izolacji kabla zasilającego i silnika. Duże stromości du/dt są częstą przyczyną uszkodzenia kabla lub silnika. Wysokie częstotliwości napięcia wyjściowego falownika powodują zwiększenie wartości prądów doziemnych i ekranowych.

Rozwiązaniem powyższych technicznych problemów jest zastosowanie na wyjściu falownika filtru sinusoidalnego typu SinECOTM. Przywracają one sinusoidalny kształt napięcia falownika ograniczając amplitudy harmonicznych napięcia do wartości THDu poniżej 5%. Zabezpiecza to układ izolacyjny silnika i kabla oraz eliminuje niebezpieczne napięcia refleksyjne na silniku. Pasywny filtr sinusoidalny składa się dławika indukcyjnego oraz odpowiednio dobranych kondensatorów. Kondensatory do takiej aplikacji zamawiane są w specjalnym wykonaniu odpornym na niekorzystne wysokie stromości napięcia du/dt. Dławiki natomiast wykonane są w nisko-stratnej technologii wieloszczelinowej CoreECOTM, która zdecydowanie ogranicza strumień rozproszenia rdzenia dławika, co daje efekt zmniejszenia strat dodatkowych i ograniczenia pola akustycznego wokół dławika.

Filtry sinusoidalne SinECOTM – zalety

  • Filtry skutecznie łagodzą stromość narastania impulsów napięcia du/dt.
  • W przeciwieństwie do dławików wyjściowych filtry eliminują napięcia refleksyjne na silniku.
  • Ograniczają one wartości prądów pojemnościowych płynących przez pojemności kabla.
  • Można je dopasować do potrzeb układu napędowego dla różnych napięć, prądów oraz zakresów częstotliwości kluczowania.
  • Filtry ograniczają degradację izolacji silnika i kabla.
  • Zmniejszają one straty dodatkowe i hałas silnika.

Filtry harmonicznych ThdECOTM – zastosowanie i zalety:

Większość popularnych falowników nawet dużych mocy posiada w obwodzie wejściowym prostownik w układzie mostka sześcio-pulsowego. Taki prostownik podczas pacy pobiera z sieci prąd odkształcony stosunkowo silnie.  Harmoniczne prądu pobieranego z sieci dodatkowo silnie obciążają uzwojenia transformatora sieciowego. Z powodu pracy wielu odbiorników nieliniowych w zakładach często przewymiarowuje się transformatory zasilające biorąc pod uwagę straty dodatkowe wynikające z harmonicznych prądu (K – factor).

Filtry harmonicznych typu ThdECOTM są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w obwodzie zasilania typowych falowników z sześcio-pulsowym prostownikiem wejściowym. Filtry te realizują ograniczenie zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci do poziomu poniżej 5% THDi, pozwalają uzyskać zgodność ze standardami IEEE 519-1992 i PN-EN 61000-3-12. W obiektach, w których zastosowano filtry w dużych napędach i odbiornikach nieliniowych, nie ma konieczności przewymiarowania transformatora sieciowego. Filtry zabezpieczają uzwojenia transformatora zasilającego przed przeciążeniem harmonicznymi prądu.

Zalety filtrów harmonicznych ThdECOTM

  • Charakteryzuje je duża skuteczność filtrowania oraz łagodzenia harmonicznych prądu.
  • Oszczędność energii – filtry umożliwiają ograniczenie zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci do poziomu poniżej 5% THDi.
  • Pozwalają one uzyskać zgodność ze standardami IEEE 519-1992 i PN-EN 61000-3-12.
  • Filtry zabezpieczają uzwojenia transformatora zasilającego przed przeciążeniem harmonicznymi prądu.

Filtry z obudową o różnych stopniach ochrony

Filtry sinusoidalne SinECOTM  i filtry harmonicznych ThdECOTM mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP23, IP44 lub IP54. Obudowy są odpowiednio dobrane w sposób gwarantujący chłodzenie i poprawną pracę urządzeń. W przypadku samodzielnego montażu filtrów w obudowach szczelnych należy dobrać odpowiednio obudowę, tak aby jej powierzchnia odprowadziła straty generowane przez filtr.  Po uzgodnieniu możemy zaprojektować i wykonać filtry dla dowolnego poziomu napięć, niestandardowych warunków pracy w dowolnej strefie klimatycznej.