Transformatory bezpieczeństwa – jednofazowe typu 1TTB na szynę TS35

Transformatory bezpieczeństwa typu 1TTB na szynę TS35

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe transformatory bezpieczeństwa przeznaczone są do zasilania niewielkich urządzeń elektrycznych niskim napięciem bezpiecznym. Konstrukcja transformatora jednofazowego zapewnia mocowanie na szynie TS35 zgodnej z normą EN 50022 poprzez podstawę spawaną do rdzenia. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych lub wtórnych. Uzwojenia transformatorów mogą zapewniać dodatkowe odczepy napięciowe po stronie zasilania i obciążenia. Zaciski przyłączeniowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.