Dławiki indukcyjne rdzeniowe najwyższej jakości!

 

Dławiki indukcyjne rdzeniowe oraz cewki bezrdzeniowe stanowią dużą grupę produktów TRAFECO. Projektujemy i dostarczamy dławiki i cewki pracujące w wielu dziedzinach przemysłu. Możemy wykonać element indukcyjny przeznaczony do pracy w niemal każdym przemysłowym zastosowaniu. Liczne zastosowania w różnych warunkach pracy i aplikacjach powodują, że dławiki uległy zróżnicowaniu pod względem parametrów i konstrukcji. Dławiki są elementami, które pracują w skrajnie różnych warunkach i wymuszeniach w zależności od aplikacji. Energoelektronika przynosi szereg zastosowań dla dławików wygładzających i magazynujących energię gdzie poddane są działaniu składowych wysokoczęstotliwościowych prądu. Powoduje to, iż konstrukcja dławika i rdzenia musiała zostać zmieniona, tak by ograniczać straty dodatkowe pochodzące od prądów wysokich częstotliwości. Na potrzeby trudnych technicznie aplikacji opracowaliśmy nowoczesną nisko-stratną technologię rdzeni wieloszczelinowych klejonych CoreECOTM.  Nisko-stratny rdzeń wieloszczelinowy CoreECOTM  umożliwia ograniczenie strat powstających w rdzeniu – w pobliżu szczelin oraz w uzwojeniu dławika i jego konstrukcji.

Dławiki układów napędowych instalowane na wejściu i wyjściu falowników pracują w obecności wyższych harmonicznych napięcia i prądu. Oddziaływanie prądów o częstotliwościach harmonicznych na rdzeń i uzwojenie dławika powoduje występowanie strat dodatkowych o podłożu wiroprądowym i histerezowym.  Ponadto w dławikach zwłaszcza dużych mocy i wyższych częstotliwości przybierają na sile i ujawniają swoją obecność zjawiska wywołujące straty dodatkowe – efekt naskórkowości (ang. Skin effect) i efekt zbliżenia (ang. Proximity effect). Konstrukcja uzwojeń dławików i rdzenia możliwie precyzyjnie uwzględnia te oddziaływania . Uzwojenia dławików mają specjalną konstrukcję obniżającą straty i zmniejszającą wymienione oddziaływania. Rdzeń wykonany w technologii wieloszczelinowej CoreECOTM doskonale redukuje straty pochodzące od prądów harmonicznych.

Podobne odziaływania występują w dławikach stosowanych w energetyce i kompensacji mocy biernej czy filtracji. Od elementów indukcyjnych pracujących w filtrach harmonicznych wymaga się aby ich charakterystyka indukcyjności w funkcji prądu była maksymalnie liniowa. Dławiki z rdzeniami z materiałów magnetycznych obarczone są naturalną zdolnością nasycania obwodu magnetycznego.  W takich warunkach utrzymanie liniowego przebiegu indukcyjności jest bardzo trudne i wymaga specjalnych zabiegów technologicznych  utrudniających nasycanie się miejscowe rdzenia.  Projektowanie dławików rdzeniowych z wydłużoną liniowością charakterystyki indukcyjności wymaga obniżenia indukcji roboczej w rdzeniu co prowadzi do zwiększenia masy i gabarytów elementu. Jeżeli istnieje bezwzględna konieczność utrzymania liniowości charakterystyki magnetycznej najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie cewek bezrdzeniowych.  Cewki bezrdzeniowe typu AirECOTM charakteryzują się linową charakterystyką indukcyjności w pełnym zakresie prądu obciążenia. Cewki powietrzne znajdują liczne zastosowania w filtracji oraz obwodach, w których występują znaczne przeciążenia. Cewki projektowane są w dwóch odmianach – z chłodzeniem powietrznym naturalnym i wymuszonym. Z uwagi na brak rdzenia skupiającego strumień magnetyczny cewki silnie oddziałują z ferromagnetycznymi konstrukcjami znajdującymi się w pobliżu. Ferromagnetyczna obudowa cewki lub masywna konstrukcja w bezpośrednim otoczeniu może wpływać na wartość indukcyjności i strat własnych cewki. Wszystkie elementy indukcyjne mogą zostać dostarczone w obudowach o wymaganym stopniu ochrony. Dławiki i cewki fabrycznie montowane w obudowie są przystosowane do pracy w ograniczonej przestrzeni chłodzącej a materiał obudowy uwzględnia oddziaływania indukcyjne.

Menu