Transformatory separacyjne typu 1TTS na szynę TS35

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe transformatory separacyjne przeznaczone są do zasilania niewielkich urządzeń elektrycznych gdy wymagana jest separacja napięciowa. Separacja uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu dwukomorowych karkasów lub ekranu miedzianego między uzwojeniami. Konstrukcja transformatora jednofazowego zapewnia mocowanie na szynie TS35 zgodnej z normą EN 50022 poprzez podstawę spawaną do rdzenia. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych i wtórnych, a każde uzwojenie może posiadać dodatkowe odczepy napięciowe.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.