Transformatory

W ofercie spółki TRAFECO znajdują się wysokiej jakości transformatory niskiego i średniego napięcia, jedno i trójfazowe. Nasze transformatory znajdują liczne zastosowania przemysłowe, pracując w najtrudniejszych warunkach otoczenia i wszystkich strefach klimatycznych. Kontrolowany proces produkcji oraz wykorzystanie w produkcji materiałów o najwyższych parametrach technicznych pozwala nam dostarczać transformatory do zastosowań medycznych, morskich, kolejowych, a także górniczych. Transformatory naszej produkcji zasilają m.in. sale operacyjne i zabiegowe w szpitalach, pracują w układach napędowych pojazdów szynowych oraz stanowią źródło energii dla górniczych kombajnów ścianowych. Parametry naszych transformatorów odpowiadają  wymaganiom norm europejskich m.in. EN/IEC 61558; EN/IEC 60076 oraz przepisów odpowiednich branżowych Towarzystw Klasyfikacyjnych. Dostarczamy transformatory dla wielu wymagających odbiorców o znaczeniu europejskich i światowym. Wysokie standardy kontroli jakości, innowacyjne rozwiązania projektowo-konstrukcyjne w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych materiałów magnetycznych i konstrukcyjnych pozwalają sprostać technicznym wymaganiom wszystkich naszych Klientów.

W firmie TRAFECO stosujemy potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem technologię produkcji transformatorów. W ramach wewnętrznych prac rozwojowych oraz dzięki współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi wprowadzamy do produkcji własne innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, znacznie poprawiając parametry naszych transformatorów. Systematycznie pracujemy nad rozwojem naszych transformatorów, zwiększając tym samym ich konkurencyjność oraz powiększamy  ofertę produktów o nowe typy urządzeń. Transformatory produkowane w TRAFECO są urządzeniami ergonomicznymi, przyjaznymi w montażu oraz niewymagającymi obsługi w okresie eksploatacji.

Profesjonalna i zaangażowana załoga oraz grupa inżynierów specjalistów zapewnia firmie przewagę rynkową. Jesteśmy gotowi zaprojektować i dostarczać naszym Klientom niestandardowe transformatory o innowacyjnych konstrukcjach, spełniające nietypowe wymagania konstrukcyjne lub technologiczne.

Szczegóły...

Producent transformatorów - transformatory niskiego napięcia

Zasilanie, napędy oraz systemy sterowania i kontroli procesów przemysłowych najczęściej realizowane są w technologii elektrycznej. Dopasowanie parametrów energii elektrycznej do potrzeb maszyn i procesów technologicznych uzyskuje się przez zastosowanie transformatorów w specjalnych wykonaniach i o różnych konstrukcjach. Sprawdź, jakie transformatory przeznaczone do zastosowań przemysłowych zamówisz w TRAFECO. Miej jednak na uwadze to, że przedstawiliśmy jedynie wybrane modele, a oferta jest o wiele bardziej bogata. Zajmujemy się projektowaniem i dostarczaniem transformatorów o parametrach i konstrukcji dostosowanych do wymagań Klientów.

Transformatory kluczowymi elementami wielu układów energoelektronicznych

Można śmiało powiedzieć, że obecnie energoelektronikę znajdziemy w każdej branży. Mnogość rozwiązań przekształtnikowych umożliwia swobodne kształtowanie parametrów zasilania zgodnie z wymaganiami procesów przemysłowych. Jednymi z najważniejszych elementów układów energoelektronicznych są transformatory w specjalnym przekształtnikowym, nisko-stratnym wykonaniu. Specyfika układów energoelektronicznych obejmująca wysokie częstotliwości i odkształcenie przebiegu napięcia i prądu wywołuje w transformatorach intensywne straty dodatkowe o podłożu histerezowym i wiroprądowym, dlatego też konstrukcja transformatorów przekształtnikowych powinna mieć na uwadze te oddziaływania, a także musi minimalizować skutki. Zazwyczaj transformatory piecowe występują w zestawach z kilkoma transformatorami jednofazowymi bądź trójfazowymi o dużej mocy, które pracują we wspólnej obudowie. Rozwiązanie takie pozwala dopasować parametry zasilania do projektowanych lub istniejących zestawów elementów grzejnych. W przypadku obwodów jednofazowych o dużej mocy dedykowany jest tzw. układ Scotta. Powstaje on poprzez sprężenie w odpowiedniej konfiguracji dwóch transformatorów jednofazowych. Zastosowanie układu Scotta pozwala osiągnąć symetryczne obciążenie sieci przy zasilaniu grzałek rezystancyjnych. W elektrotermii wyróżniamy także transformatory mocy zasilające na przykład zgrzewarki, których uzwojenia wtórne przewodzą prądy rzędu kiloamperów. Transformator mocy w specjalnym wykonaniu jest bardzo istotnym elementem układu prostownika galwanicznego. Uzwojenie pierwotne transformatora skojarzone w trójkąt lub gwiazdę może być zasilane poprzez jeden z dwóch sposobów - z trójfazowej sieci przemysłowej bądź z regulatora tyrystorowego, umożliwiającego zmianę parametrów wyjściowych prostownika. Dwa uzwojenia wtórne, które są skojarzone w gwiazdy o odpowiednich grupach połączeń, trwale łączy się poprzez bezpośrednie zwarcie punktów gwiazdowych. W ten sposób z napięć fazowych uzwojeń wtórnych powstaje symetryczny układ sześciofazowy. Transformator, który jest zasilany poprzez regulator tyrystorowy, musi poprawnie znosić stany przejściowe wynikające z pracy tyrystorów.

Konstrukcje i materiały w produkcji transformatorów

W przypadku niskich częstotliwości budowa transformatorów oparta jest o rdzeń pakietowany, który wykonany jest z klasycznych anizotropowych blach transformatorowych. Z kolei uzwojenia, w zależności od mocy, zbudowane są z miedzianych lub aluminiowych przewodów profilowych bądź też blach. Wysokie częstotliwości pracy rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kHz eliminują klasyczne, pakietowane rdzenie transformatorów. Zastosowanie znajdują nowoczesne nisko-stratne rdzenie z materiału amorficznego i nanokrystalicznego. Wysokie indukcje nasycenia materiałów amorficznych i nanokrystalicznych (1,2-1,5T) pozwalają na ograniczenie masy transformatorów. W zakresie średnich częstotliwości często występujący problem nadmiernego hałasu magnetostrykcyjnego przestaje mieć znaczenie. Wysokie częstotliwości sprzyjają zastosowaniu ferrytów, które mimo niskich indukcji nasycenia (0,4-0,5T) stosowane są w wielu aplikacjach transformatorowych i dławikowych. Modułowa forma bloczków i kształtek ferrytowych umożliwia budowę rdzenia o gabarytach dopasowanych do potrzeb aplikacji. Uzwojenia elementów magnetycznych przeznaczonych do aplikacji średnich częstotliwości wykonuje się przewodami typu lica ograniczającymi straty dodatkowe w uzwojeniu.

Transformatory niskiego napięcia

Transformatory morskie niskiego napięcia stosowane są zarówno na lądzie jak i bezpośrednio na statkach. Zastosowania lądowe transformatorów w wykonaniu morskim obejmują nie tylko zasilanie urządzeń przemysłowych i elektronarzędzi w dokach stoczniowych podczas budowy statków, ale również zasilanie elektryczne jednostek pływających podczas pobytu w porcie. W czasie np. przeładunku statki zasilane są z nabrzeża przy użyciu kontenerowych stacji zasilających, w których kluczowym elementem jest transformator mocy. Transformatory i autotransformatory morskie są również ważnymi elementami rozdzielczej instalacji elektrycznej na statkach, zasilając obwody sterowania, oświetlenia, realizując między innymi rozruch sterów strumieniowych. Budowa transformatorów przeznaczonych do zastosowań stoczniowych precyzowana jest przez międzynarodowe normy techniczne (IEC) oraz przepisy morskich towarzystw certyfikacyjnych (PRS, BV, DNV, GL, LR, ABS itp.). Przepisy te precyzują wymagania co do parametrów technicznych układów energoelektronicznych obejmująca wysokie częstotliwości i odkształcenie przebiegu napięcia i prądu wywołuje w transformatorach intensywne straty dodatkowe o podłożu histerezowym i wiroprądowym. Budowa transformatorów przekształtnikowych powinna uwzględniać te oddziaływania oraz minimalizować ich skutki. Warto tutaj dodać, że jest to dość spora grupa urządzeń, wliczając w to niewielkie transformatory jednofazowe oraz wielopulsowe transformatory o dużej mocy.

Jedno i trójfazowe transformatory – dowiedz się więcej

W wielu przypadkach transformatory piecowe niskiego napięcia występują w zestawach, na które składa się kilka transformatorów o dużej mocy, jednofazowych lub trójfazowych, które pracują we wspólnej obudowie. Takie rozwiązanie pozwala dopasować parametry zasilania do projektowanych lub istniejących zestawów elementów grzejnych. Dla obwodów jednofazowych o bardzo dużej mocy przeznaczony jest tzw. układ Scotta, powstający powstaje poprzez sprzężenie w odpowiedniej konfiguracji dwóch transformatorów jednofazowych. Zastosowanie układu Scotta pozwala osiągnąć symetryczne obciążenie sieci przy zasilaniu grzałek rezystancyjnych. W elektrotermii wyróżniamy też transformatory mocy zasilające np. zgrzewarki, których uzwojenia wtórne przewodzą prądy rzędu kiloamperów. Transformator mocy w specjalnym wykonaniu jest ważnym elementem układu prostownika galwanicznego. Uzwojenie pierwotne transformatora skojarzone w trójkąt lub gwiazdę zasila się z trójfazowej sieci przemysłowej albo z regulatora tyrystorowego, który pozwala zmieniać parametry wyjściowe prostownika. Dwa uzwojenia wtórne, które są skojarzone w gwiazdy o odpowiednich grupach połączeń, łączone są poprzez bezpośrednie zwarcie punktów gwiazdowych. Dzięki temu z napięć fazowych uzwojeń wtórnych powstaje symetryczny układ sześciofazowy. Transformator, który zasilany jest poprzez regulator tyrystorowy, aby prawidłowo działać, musi poprawnie znosić stany przejściowe wynikające z pracy tyrystorów. W zakresie niskich częstotliwości budowa transformatorów niskiego napięcia oparta jest o rdzenie pakietowane z klasycznych anizotropowych blach transformatorowych. Uzwojenia wykonywane są miedzianymi lub aluminiowymi przewodami profilowymi, lub blachami zależnie od mocy. Wysokie częstotliwości pracy rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kHz eliminują klasyczne, pakietowane rdzenie transformatorów. Zastosowanie znajdują nowoczesne niskostratne rdzenie z materiału amorficznego i nanokrystalicznego. Wysokie indukcje nasycenia materiałów amorficznych i nanokrystalicznych (1,2-1,5T) pozwalają ograniczyć masę transformatorów. W zakresie średnich częstotliwości częsty problem nadmiernego hałasu magnetostrykcyjnego nie ma już znaczenia. Wysokie częstotliwości sprzyjają zastosowaniu ferrytów, które, mimo niskich indukcji nasycenia (0,4-0,5T), stosuje się w wielu aplikacjach transformatorowych i dławikowych. Modułowa forma bloczków i kształtek ferrytowych pozwala budować rdzenie o gabarytach, które są dostosowane do potrzeb aplikacji. Uzwojenia elementów magnetycznych przeznaczonych do aplikacji średnich częstotliwości wykonuje się przewodami typu lica ograniczającymi straty dodatkowe w uzwojeniu.