Transformatory specjalne

Przeznaczenie i budowa

Transformatorowy układ Scotta składa się z dwóch jednofazowych połączonych transformatorów. Uzwojenia transformatorów skojarzone są w sposób zapewniający ich równomierne obciążenie. Transformatorowy układ Scotta umożliwia zasilanie jednofazowych odbiorników dużej mocy z sieci trójfazowej przy zachowaniu symetrycznego obciążenia sieci. Po uzgodnieniu transformatory w układzie Scotta typu 3TTH mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 z wyprowadzeniem kabli zasilających poprzez dławnice.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Menu