Jednofazowe transformatory mocy typu 2TT

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe transformatory mocy przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych napięciem o wymaganej wartości. Standardowa konstrukcja transformatora jednofazowego zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać kilka uzwojeń pierwotnych i wtórnych. Uzwojenia mogą zapewniać dodatkowe odczepy napięciowe po stronie zasilania i obciążenia. Zaciski przyłączeniowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Po uzgodnieniu transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 z wyprowadzeniem kabli zasilających poprzez dławnice.

Transformator jednofazowy typu 2TT – zalety

  • możliwość wykonania transformatora z dowolną ilością odczepów i uzwojeń
  • możliwość umieszczenia transformatora w obudowie o wymaganym stopniu ochrony IP23 oraz IP54
  • możliwość wyposażenia transformatora w zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik temperatury

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.