Dławik silnikowy

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe dławiki silnikowe typu 3RTM znajdują zastosowanie w układach napędowych zasilanych i regulowanych przy pomocy falowników. Dławiki silnikowe pracują na wyjściu falownika. Dławiki wyjściowe ograniczają wartości prądów pojemnościowych płynących przez pojemności kabla, odciążając falownik, oraz łagodzą stromość narastania impulsów napięcia du/dt, zabezpieczając izolację kabla i silnika. Dławiki silnikowe mogą zostać umieszczone w obudowach lub osłonach o stopniu ochrony IP23. Montaż dławików w obudowach o wyższym stopniu ochrony powinien być konsultowany z producentem.

Szczegóły...

Zadania dławików silnikowych w sterowanych układach prostownikowych

Tętnienie prądu wyprostowanego w obwodzie silnika zasilanego przez prostownik sterowany utrudnia proces komutacji i powoduje iskrzenie pod szczotkami. Odpowiednio dobrany dławik silnikowy, który umieszcza się w obwodzie obciążenia prostownika, pozwala ograniczyć wartości skutecznej pierwszej harmonicznej prądu do dopuszczalnego poziomu (2–15) % prądu znamionowego, uzależnionego od mocy oraz zakresu regulacji prędkości kątowej silnika. Znając niezbędną indukcyjność obwodu Lob oraz indukcyjność twornika maszyny Lt możemy wyznaczyć indukcyjność dławika silnikowego ograniczającego pulsację prądu w obwodzie obciążenia przekształtnika. Trzeba mieć na uwadze to, że materiał magnetyczny rdzenia i konstrukcja dławika silnikowego powinny umożliwiać zachowanie stałej indukcyjności przy prądzie twornika równym podwójnej wartości prądu znamionowego. Z czego wynika taki warunek? Przede wszystkim z przeciążalności prądowej przekształtnika. Brak ciągłości przebiegu prądu w obwodzie zasilającym silnik przyczynia się do niekorzystnych zmian w przebiegu charakterystyk mechanicznych silnika oraz sprawia, że własność dynamicznych napędu ulega pogorszeniu. Prąd ten przyjmuje charakter nieciągły tym częściej, im mniejsze są wartości prądu i indukcyjności obciążenia. Wyznaczając wartość graniczną prądu obciążenia oraz znając typ i parametry obwodu przekształtnika można określić najmniejszą wartość indukcyjności obwodu Lob, która zapewni przepływ ciągłego prądu obciążenia przekształtnika. Na podstawie indukcyjności obwodu i parametrów zasilanej maszyny łatwo określić indukcyjność dławika silnikowego, który zainstalowany w obwodzie zapewni ciągły charakter prądu silnika.

Rola dławików silnikowych w układach napędowych prądu przemiennego

Napięcia wyjściowe falowników to ciąg prostokątnych impulsów o regulowanej szerokości i częstotliwości. Prędkość narastania impulsów przebiegu napięcia jest spora, co powoduje zagrożenie dla izolacji zasilanych maszyn. Ograniczenie szybkości narastania napięcia – a w konsekwencji ryzyko uszkodzenia izolacji silnika – uzyskuje się, umieszczając pomiędzy silnikiem a falownikiem dławik silnikowy 3RTM. Dławiki silnikowe 3RTM stosuje się także w celu ograniczenia prądów zwarciowych do czasu zadziałania zabezpieczeń i wyłączenia prądu w obwodzie. Najczęściej dobór odpowiedniej indukcyjności dławika silnikowego 3RTM jest jedyną możliwością ochrony tyrystorów (tranzystorów mocy) układów przekształtnikowych. To, jaką indukcyjność dławika silnikowego 3RTM wybierzemy, zależy od maksymalnej wartości prądu zwarciowego w układzie. Prąd ten nie może przekraczać niepowtarzalnej, szczytowej wartości prądu tyrystora. W praktyce często zachodzi konieczność doprowadzenia napięcia do napędów znacznie oddalonych od źródła zasilania. Długie linie zasilające mają duże pojemności, a te z kolei powodują znaczny wzrost strat mocy w obwodzie. Prócz ochrony izolacji maszyny dławik silnikowy 3RTM kompensuje pojemność linii zasilającej oraz ogranicza harmoniczne i przepięcia komutacyjne w obwodzie silnika. W celu wygładzenia pulsacji i zapewnienia ciągłości prądu wyprostowanego w obwodzie umieszcza się dławik wygładzający 2RTS. Optymalny dobór jego indukcyjności ma istotny wpływ na pracę całego układu napędowego. Dławiki silnikowe 3RTM w zależności od rodzaju układu napędowego i warunków, w jakich będą pracowały, produkowane są w wykonaniu jedno lub trójfazowym, morskim oraz lądowym. Prądy znamionowe takich dławików dochodzą do setek amperów, a indukcyjności mieszczą się w granicach kilkudziesięciu milihenrów. Wymogi zastosowań i wynikające stąd parametry techniczne prowadzą do znacznych wymiarów gotowych urządzeń magnetycznych. Uzwojenia dławików silnikowych nawijane są najczęściej miedzianym okrągłym przewodem nawojowym, a dla większych obciążeń prądowych przewodem profilowym lub taśmą. Rdzeń ze stali krzemowej wykonany jest z blach o grubości (0,25-0,5) mm. Dławiki po złożeniu uzwojeń i rdzeni przechodzą impregnację próżniową, która przyczynia się do obniżenia strat mocy i zapewnia wzrost niezawodności produkowanych elementów. Następnie dławiki wyposaża się w zaciski lub końcówki kablowe, kątowniki mocujące i w razie potrzeby uchwyty transportowe. Końcowym etapem produkcji dławików silnikowych jest seria testów na stacji prób elektrycznych przeprowadzanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.