Trójfazowy dławik chłodzony wodą 3RTW

Opis techniczny

Dławiki tej konstrukcji stosowane są w realizacjach, gdzie konieczne jest dopasowanie gabarytowe elementu do istniejących warunków zabudowy oraz w układach wysokoprądowych (np. grzejnictwo elektryczne). W zależności od aplikacji możliwe są różne warianty wykonania układu chłodniczego dławików. Duża skuteczność stosowanych przez firmę TRAFECO rozwiązań pozwala odprowadzić straty mocy z urządzeń umożliwiając optymalizację technicznoekonomiczną projektów z ich zastosowaniem.

Dławik powstał w ramach „Projektu Panta Rhei, czyli realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego układu chłodzenia cieczą dla dławików średniego i niskiego napięcia poprzez zastosowanie paneli chłodzących o optymalnej konfiguracji i rozmieszczeniu”

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Karta katalogowa