Dławiki kompensacyjne – trójfazowe typu 3RTC

Trójfazowe dławiki kompensacyjne typu 3RTC

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe dławiki kompensacyjne przeznaczone są do kompensacji mocy biernej powstającej podczas pracy rozległych sieci kablowych lub innych urządzeń dużej mocy o charakterze pojemnościowym obciążenia. Dławiki te mogą pracować indywidualnie lub w złożonych, nadążnych urządzeniach kompensacyjnych. Dławiki kompensacyjne mogą zostać umieszczone w obudowach o stopniu ochrony IP23. Zamiar montażu dławików w obudowach o wyższym stopniu ochrony powinien być konsultowany z producentem. Sposób mocowania dławików z uwagi na magnetyczne pole rozproszenia powinien zapewniać izolację elektryczną od konstrukcji montażowej lub przewodzącego podłoża.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.