Transformatory w układzie uzwojeń Vv typu 3TTV

Przeznaczenie i budowa

Transformatory z uzwojeniami w konfiguracji Vv są specjalnymi transformatorami, w których uzwojenia umieszczone na dwóch skrajnych kolumnach. Środkowa kolumna nie jest uzwojona. Uzwojenia skojarzone są w sposób umożliwiający obciążenia trójfazowej sieci. Transformatory z uzwojeniami Vv umożliwiają zasilanie jednofazowych odbiorników dużej mocy z sieci trójfazowej. Produkujemy transformatory Vv dla dowolnej mocy i wymaganych wartości napięć. Po uzgodnieniu transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 z wyprowadzeniem kabli zasilających poprzez dławnice.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Karta katalogowa

Deklaracja zgodności