Transformatory chłodzone cieczą typu 3TTW

Przeznaczenie i budowa

Transformatory wyposażone w układ chłodzenia wodnego pozwalają skutecznie chłodzić transformator z jednoczesnym wyprowadzeniem strat poza obudowę urządzenia. Chłodzenie tego typu często stosowane jest w aplikacjach energoelektronicznych lub górniczych gdzie czynnik chłodzący jest dostępny i stosowany do chłodzenia radiatorów. Posiadamy w ofercie transformatory pośrednio chłodzone wodą i transformatory z chłodzeniem wodnym bezpośrednim. Produkujemy transformatory dla dowolnej mocy i warunków pracy oraz dla wymaganych wartości napięć. Transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 lub w obudowach zalewanych żywicami.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Karta katalogowa

Deklaracja zgodności