Transformatory trójfazowe

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe transformatory bezpieczeństwa przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych niskim napięciem bezpiecznym. Standardowa konstrukcja transformatora trójfazowego zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać pierwotne i wtórne uzwojenia. Uzwojenia te mogą zapewniać dodatkowe odczepy napięciowe po stronie zasilania i obciążenia. Zaciski przyłączeniowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Po uzgodnieniu transformatory trójfazowe mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 z wyprowadzeniem kabli zasilających poprzez dławnice.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Menu