Zastosowanie sinusoidalnych filtrów typu SinECOTM w przekształtnikowych układach napędowych

M. Łukiewski – Urządzenia dla Energetyki 4/2017