Wieloszczelinowe rdzenie w dławikach filtrów sinusoidalnych

M. Łukiewski, A. Łukiewska, L. Pawlaczyk – PEMINE-KOMEL 2017, ME-ZP Nr 2/2017 (114)