Optymalizacja konstrukcji transformatorów w aplikacjach elektromobilnych

M. Łukiewski, A. Łukiewska – Napędy i Sterowanie 12/2018