Nisko-stratne elementy indukcyjne a efektywność ekonomiczna kompensacji mocy biernej

M. Łukiewski – Urządzenia dla Energetyki 7/2017