TRAFECO Sp. J. Artur Strug – Mirosław Łukiewski
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 4

Tel.: +48 34 352 48 53
Tel.: +48 34 352 48 54
Fax: +48 34 352 48 60

www.trafeco.pl
biuro@trafeco.pl

Artur Strug – Commercial Director
Tel.: +48 602 692 703
e-mail: a.strug@trafeco.pl

Tomasz Rawecki – Sales Director
Tel.: +48 662 355 929
e-mail: t.rawecki@trafeco.pl

Magdalena Pochrząst-Wilk – Administration
Tel.: +48 532 782 422
e-mail: m.wilk@trafeco.pl

Mirosław Łukiewski – Technical Director
Tel.: +48 606 388 350
e-mail: m.lukiewski@trafeco.pl

Krzysztof Biniek – Production manager
Tel.: +48 604 265 082
e-mail: k.biniek@trafeco.pl

Andrzej Borecki – Procurement
Tel.: +48 604 084 842
e-mail: a.borecki@trafeco.pl