PANTA RHEI

Tytuł projektu: „Projekt Panta Rhei, czyli realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego układu chłodzenia cieczą dla dławików średniego i niskiego napięcia poprzez zastosowanie paneli chłodzących o optymalnej konfiguracji i rozmieszczeniu”

PANTA RHEI

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Całkowita wartość projektu: 1 410 842,00 PLN
Dofinansowanie: 1 103 977,60 PLN
Okres realizacji: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpnia 2021

Cel projektu: Celem projektu jest osiągnięcie znacznej poprawy skuteczności procesu chłodzenia dławików elektrycznych nowej generacji – płyt chłodzących, co będzie możliwe poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, jakie zostały zaplanowane w ramach zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia ukierunkowanych na wypracowanie optymalnej konfiguracji i rozmieszczenie paneli chłodzących. Wyniki prac badawczych zostaną wdrożone do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który dzięki temu nie tylko umocni ale nawet poprawi swoją pozycję rynkową, z uwagi na wielość branż w których możliwym jest zastosowanie produktu projektu w rodzaju: energoelektrycznej, stoczniowej, kolejowej itp.jak i innowacyjność rozwiązania.

Projekt jest spójny z zapisami Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka i Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RIS WSL tj. Zielona Gospodarka oraz Przemysły Wschodzące