Trójfazowe dławiki du/dt typu 3RTU

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe dławiki du/dt znajdują zastosowanie w układach napędowych zasilanych i regulowanych przy pomocy falowników. Dławiki du/dt instalowane na wyjściu falownika ograniczają stromość narastania impulsów du/dt napięcia zasilającego silnik. Zabezpieczają w ten sposób izolację kabla zasilającego i silnika. Dławiki du/dt mogą pracować w obudowach lub osłonach o stopniu ochrony IP23. Zamiar montażu dławików w obudowach o wyższym stopniu ochrony powinien być konsultowany z producentem.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.