Transformer design optimisation for electromobility applications

M. Łukiewski, A. Łukiewska – Napędy i Sterowanie 12/2018