Polityka jakości i środowiska

Spółka TRAFECO Sp. J. odpowiadając na wysokie wymagania rynku polskiego, dąży konsekwentnie i zdecydowanie do osiągnięcia trwałej pozycji lidera wśród firm projektujących i produkujących produkty niskiego i średniego napięcia.
Naszą misją jest budowa wizerunku Spółki jako godnego zaufania producenta urządzeń przeznaczonych dla przemysłu górniczego, hutniczego, medycznego a także stoczniowego oraz kolejowego.

Niniejsza Polityka odgrywa wiodącą rolę w strategii działania naszej organizacji. Założenia i cele stawiane przez Politykę są uwidocznione oraz jednoznacznie pojmowane i interpretowane przez wszystkich Pracowników Spółki oraz są wdrażane w każdym procesie. Zarząd Spółki oświadcza, że jest w pełni zaangażowany w promowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biznesem obejmującym wymagania normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/TS 22163:2017 i wszelkich działań jakie z funkcjonowania tego systemu wynikają. Polityka jakości wraz z całym Systemem Zarządzania podlega ciągłemu doskonaleniu.

Jako nadrzędne cele, których osiągnięcie warunkuje rozwój Spółki uznajemy:
• Poszerzanie zakresu oferty produktowej,
• Umacnianie pozycji na rynku produkcji transformatorów i elementów indukcyjnych,
• Kreowanie bezpiecznych oraz pro-środowiskowych postaw i zachowań pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz współudział i zaangażowanie w działania na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
• Podejmowanie działań w zakresie zapewniania najwyższej jakości i bezpieczeństwa technicznego produkowanych wyrobów z jednoczesną redukcją wpływu na środowisko naturalne,
• Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej i wody,
• Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.

Chcemy zrealizować to poprzez:
• Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biznesem,
• Zapobieganiu awariom w trakcie eksploatacji,
• Dostarczenie klientom wyrobów wolnych od wad produkcyjnych,
• Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• Bezwzględne dotrzymywanie potwierdzonych terminów realizacji zamówień,
• Świadczenie kompleksowej obsługi klienta, dostosowanej indywidualnie do jego potrzeb i wymagań,
• Budowa grupy lojalnych dostawców i usługodawców, którzy będą wspierać nas w procesie produkcji oraz późniejszej obsłudze naszych klientów,
• Przeglądy Kierownictwa oraz stałą aktualizację biznes planu i strategii rozwoju.

Zapewniamy naszych klientów, że:
• Spełniamy wszystkie wymagania klienta związane z realizacją powierzonego projektu,
• Świadczymy obsługę wyrobu w czasie całego cyklu życia,
• Najwyższa jakość naszych wyrobów jest ściśle powiązana z najniższą możliwą do uzyskania ceną,
• Nasze wyroby wykonywane są zgodnie ze standardami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/TS 22163:2017, a także normami i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Konsekwentna realizacja powyższych celów oraz ich uaktualnianie wraz z realizacją pozwala postrzegać Spółkę TRAFECO Sp. J., jako nośnik wiedzy i ogromnego doświadczenia wynikającego m.in. z kapitału ludzkiego, a nasze wyroby, jako synonim najwyższej jakości.

Zarząd
TRAFECO Sp. J.