Polityka bezpieczeństwa technicznego

Trafeco Spółka Jawna  w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług oraz w trosce o dobro swoich obecnych i potencjalnych Klientów ustanawia i wdraża do stosowania w firmie Politykę Bezpieczeństwa Technicznego.

Zarząd Spółki  deklaruje iż produkcja jest prowadzona w warunkach nadzorowanych i bezpiecznych (odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie oraz stosowanie wyposażenia produkcji zgodnego z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami klienta), oraz iż wszyscy jej pracownicy są świadomi tego, iż wykonywane przez nich zadania wpływają na bezpieczeństwo techniczne wyrobu oraz iż są za ten wyrób odpowiedzialni.

Aby uzyskać przedstawione powyżej założenia ustanawia się następujące cele bezpieczeństwa:

  • nie przyjmowanie zleceń do wykonania, w których spełnienie wszystkich wymagań jakościowych stawianych przez Klientów jest wątpliwe lub też niemożliwe, chyba że Klient wyraża na to zgodę,
  • budowanie świadomości pracowników i dostawców, dotyczącej ich wpływu na bezpieczeństwo techniczne wyrobu,
  • w przypadku gdy z różnych przyczyn nastąpi przyjęcie zlecenia, którego wymagań jakościowych nasza Firma nie jest w stanie w stu procentach spełnić, dążenie do maksymalnego zminimalizowania negatywnych skutków tej decyzji,
  • zwiększenie niezawodności wyrobów w oparciu o analizy statystyczne prowadzone zgodnie z procedurą RAMS i LCC w Spółce,
  • Stawianie oraz realizację celów dotyczących bezpieczeństwa produkowanych wyrobów i realizowanych usług,
  • doskonalenie poziomu bezpieczeństwa procesów, ochrony środowiska i niezawodności urządzeń.

Deklarujemy, iż niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania Spółki oraz, że jej założenia są okresowo sprawdzane i weryfikowane. Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja powyższej Polityki Bezpieczeństwa Technicznego przyczyni się do zwiększenia zadowolenia naszych obecnych Klientów oraz iż dzięki naszej odpowiedzialnej postawie pozwoli pozyskać nowych Klientów. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości umocnieniem naszej pozycji rynkowej i ekonomicznej.

Zarząd
TRAFECO Sp. J.