Informacje techniczne

W ofercie spółki TRAFECO znajdują się transformatory i dławiki niskiego oraz średniego napięcia, przeznaczone do pracy w obwodach niskich i średnich częstotliwości. Wytwarzamy urządzenia w oparciu o międzynarodowe, europejskie i krajowe normy techniczne. Standardem są normy EN/IEC 61558, EN/IEC60076.

Standardowo nasze transformatory i dławiki wykonane są w klasie temperaturowej F (Tmax=155OC). Możliwe jest wykonanie urządzeń w innych klasach temperaturowych np. B (Tmax=130OC) lub H (Tmax=180OC). Transformatory i dławiki przystosowane są do pracy w pozycji pionowej, chyba że oferta i uzgodnienie z Klientem stanowią inaczej.

Jeżeli transformatory i dławiki dostarczane są bez obudowy w stopniu ochrony IP00, przystosowane są wówczas do zainstalowania w szafach sterowniczych lub obudowach o stopniu ochrony do IP24. Zamiar umieszczenia transformatora czy dławika w obudowie o wysokim stopniu ochrony (szczelnej) powinien być konsultowany z producentem. Możemy dostarczyć transformatory i dławiki zabudowane w obudowach stalowych, malowanych proszkowo o stopniu ochrony IP23, IP44, IP54 lub innym na życzenie.

Podane wartości napięć pierwotnych i wtórnych dla transformatorów i dławików trójfazowych są wartościami miedzy fazowymi. Przyjmuje się, iż standardem zasilania jest napięcie sinusoidalnie zmienne o częstotliwości 50Hz, a temperatura otoczenia pracującego transformatora czy dławika nie przekracza 40OC, chyba że oferta i uzgodnienie z Klientem stanowią inaczej. Każdy transformator może posiadać kilka uzwojeń pierwotnych lub wtórnych. Uzwojenia mogą być wyposażone w dodatkowe odczepy napięciowe. Ilość uzwojeń i odczepów oraz ich obciążalność jest uzgadniana z Klientem na etapie przygotowania oferty.

Wytwarzamy transformatory i dławiki przeznaczone do pracy w różnych strefach klimatycznych i środowiskowych. W zależności od zastosowania transformatora czy dławika stosujemy typowe wykonania –  lądowe C1/E0 oraz morskie C2/E1. Po uzgodnieniu możemy zaprojektować i technologicznie przystosować transformator lub dławik do pracy w innych skrajnych warunkach klimatycznych lub środowiskowych.

Szczegółowe dane techniczne grup urządzeń znajdują się na kartach katalogowych. Oprócz standardowych urządzeń możemy zaprojektować i dostarczyć nietypowe transformatory oraz elementy indukcyjne o parametrach dostosowanych do wymagań Klienta.