Trójfazowe transformatory separacyjne typu 3TTS

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe transformatory separacyjne przeznaczone są do zasilania urządzeń i sieci elektrycznych gdzie wymagana jest separacja napięciowa. Separacja uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu dwukomorowych karkasów lub ekranu miedzianego między uzwojeniami. Konstrukcja transformatora zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych i wtórnych, a każde uzwojenie może posiadać dodatkowe odczepy napięciowe. Transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o wymaganym stopniu ochrony.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Parametry techniczne
Normy techniczne EN/IEC 61558-2-4
Moc od 0,05 do 40 kVA
Napięcie pierwotne / wtórne do 1000 V / do 500 V
Grupa połączeń Dyn5
Częstotliwość 50 / 60 Hz
Stopień ochrony IP00
Klasa izolacji F (155°C)
Temperatura otoczenia od -25⁰C do +40⁰C
Klasa środowiskowa C1/E0 – wykonanie lądowe, C2/E1 – wykonanie górnicze i morskie
Klasa ochronności klasa I
Montaż przy pomocy kątowników

wykonanie A

 

wykonanie B