Jednofazowe transformatory separacyjne typu 2TTS

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe transformatory separacyjne przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych gdy wymagana jest separacja napięciowa. Separacja uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu dwukomorowych karkasów lub ekranu miedzianego między uzwojeniami. Konstrukcja transformatora zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych i wtórnych, a każde uzwojenie może posiadać dodatkowe odczepy napięciowe. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Po uzgodnieniu transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o wymaganym stopniu ochrony.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Parametry techniczne
Normy techniczne EN/IEC 61558-2-4
Moc od 2,0 do 25 kVA
Napięcie pierwotne do 1000 V
Napięcie wtórne do 500 V
Częstotliwość 50 / 60 Hz
Stopień ochrony IP00
Klasa izolacji F (155°C)
Temperatura otoczenia od -25⁰C do +40⁰C
Klasa środowiskowa C1/E0 – wykonanie lądowe, C2/E1 – wykonanie górnicze i morskie
Klasa ochronności klasa I
Montaż przy pomocy kątowników

wykonanie A