Trójfazowe dławiki du/dt typu 3RTU

Przeznaczenie i budowa

Trójfazowe dławiki du/dt znajdują zastosowanie w układach napędowych zasilanych i regulowanych przy pomocy falowników. Dławiki du/dt instalowane na wyjściu falownika ograniczają  stromość narastania impulsów du/dt napięcia zasilającego silnik.  Zabezpieczają w ten sposób izolację kabla zasilającego i silnika. Dławiki du/dt mogą pracować w obudowach lub osłonach o stopniu ochrony IP23. Zamiar montażu dławików w obudowach o wyższym stopniu ochrony powinien być konsultowany z producentem.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Parametry techniczne
Normy techniczne EN/IEC 60076-6; EN/IEC 61558-2-20
Napięcie sieci zasilającej 400 V (max. +10%)
Częstotliwość 50 Hz
Spadek napięcia na dławiku >4 % kHz
Przeciążalność 110% 60min / 150% 60s
Test napięciowy 3kV / 50Hz / 60s
Max temperatura otoczenia od -25⁰C do +40⁰C
Klasa izolacji F (155⁰C)
Klasa klimat /środowisko C1/E0 – wykonanie lądowe, C2/E1 – wykonanie górnicze i morskie
Stopień ochrony IP00 lub IP23
Chłodzenie AN (maturalne powietrze)
Materiał uzwojeń Cu (miedź)
Zaciski elektryczne zaciski śróbowe / końcówki kablowe / szyny
Montaż mechaniczny przy pomocy kątowników

wykonanie A

 

wykonanie B

 

wykonanie C