Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

Norma techniczna PN-EN 60529 określa stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy przed przedostawaniem się do wnętrza ciał stałych oraz wody. Kod opisujący stopień ochrony składa się z dwóch cyfr. Pierwsza cyfra określa, stopień zabezpieczenia wnętrza obudowy przed wniknięciem ciał stałych a także stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami urządzenia będącymi pod napięciem. Druga cyfra definiuje, stopień zabezpieczenia przed dostaniem się do wnętrza obudowy wody. Dodatkowa litera A,B,C,D wskazuje stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem.

Pierwsza cyfra


IP0X       brak ochrony urządzenia
IP1X       ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥50 mm np.: ludzką dłoń
IP2X       ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥12 mm np.: palcem dłoni
IP3X       ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥2,5 mm
IP4X       ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥1,0 mm
IP5X       ochrona urządzenia przed przenikaniem jakichkolwiek przedmiotów i osiadaniem pyłu
IP6X       pyłoszczelne

 

Druga cyfra


IPX0       brak ochrony urządzenia
IPX1       ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pionowo
IPX2       ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 150 od pionu
IPX3       ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 600 od pionu (np.: deszczem)
IPX4       ochrona urządzenia przed bryzgami wody ze wszystkich stron
IPX5       ochrona urządzenia przed silnym strumieniem wody padającym ze wszystkich stron
IPX6       ochrona urządzenia przed falami i silnym strumieniem wody, padającymi ze wszystkich stron
IPX7       ochrona urządzenia przed zniszczeniem na skutek krótkotrwałego (do 30 min.) zanurzenia w wodzie na głębokość H=1 m.
IPX8       ochrona urządzenia przed zniszczeniem na skutek długotrwałego zanurzenia w wodzie na głębokość H>1 m.

 

Dodatkowa litera


A             ochrona przed bezpośrednim kontaktem otwartą dłonią o średnicy Ø < 50 mm
B             ochrona przed kontaktem z palcem o wymiarach średnicy Ø <12 mm, długości < 80 mm
C             ochrona przed kontaktem z narzędziem o średnicy Ø <2,5 mm, długości < 100 mm
D             ochrona przed kontaktem z przewodem o średnicy Ø <1,0 mm, długości < 100 mm