Rodzaje chłodzenia transformatorów

Wymiana ciepła pomiędzy transformatorem i otoczeniem następuje na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Podczas optymalizacji konstrukcji transformatorów dąży się do poprawiania skuteczności naturalnych mechanizmów chłodzenia przez dodatkowe zabiegi, ułatwiające wymianę energii cieplnej.  Rodzaj chłodzenia dla danego urządzenia opisywany jest kodem literowym w zależności od czynnika chłodzącego i sposobu jego obiegu. Sposób odprowadzania ciepła z transformatora umieszczonego wewnątrz obudowy, opisany jest kodem składającym się z czterech liter, dla urządzenia bez obudowy rodzaj chłodzenia opisują dwie litery.
Norma PN-EN 60076-11 wprowadza następujące oznaczenia:

  • Pierwsza litera oznacza czynnik chłodzący urządzenie
  • Druga litera określa sposób wprowadzania w ruch czynnika chłodzącego
  • Trzecia litera określa zewnętrzny czynnik chłodzący
  • Czwarta litera określa sposób wprowadzania w ruch zewnętrznego czynnika chłodzącego

Rodzaje czynnika chłodzącego


A             chłodzenie powietrzem
G             chłodzenie gazem innym niż powietrze
W            chłodzenie wodą

Sposób wprowadzenia w ruch czynnika chłodzącego


N             chłodzenie naturalne
F              chłodzenie wymuszone przez sztuczne wprowadzenie w ruch czynnika chłodzącego